OPĆINA ERDUT

JAVNI POZIV MLADIM RODITELJIMA

POŠTOVANI MLADI RODITELJI! OPĆINA ERDUT JE, U OKVIRU MJERA PRONATALITETNE POLITIKE, U SVOM PRORAČUNU OSIGURALA DAR ZA SVAKO NOVOROĐENO DIJETE, S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT, U JEDNOKRATNOM IZNOSU OD 2.000,00 KN MLADI RODITELJI,...

„DA LI UMIJEMO DA SE RAZUMIJEMO“

Općina Erdut je u partnerstvu sa udrugom Centar za mlade Dalj počela provoditi projekt pod nazivom „Da li umijemo da se razumijemo?“ Projekt će trajati 9 mjeseci, a odobren je i sufinanciran od strane...

POČISTIMO I ULJEPŠAJMO NAŠ DIO DUNAVA

Udruga Eko-Dunav Dalj, provodi projekt pod nazivom „Počistimo i uljepšajmo naš dio Dunava“. Glavni ciljevi projekta su počistiti i urediti dio dunavske obale, te urediti kupalište „Jama“ kako bi u potpunosti opravdalo svoju funkciju...

ZAKON O UDRUGAMA I USKLAĐIVANJE STATUTA

Stupanjem na snagu novog Zakona o udrugama ( objavljen u Narodnim novinama broj 74/14 ) 01. listopada 2014. za sve je udruge počeo teći rok za usklađivanje odredbi statuta s odredbama novog Zakona. Udruge...