Author: admin

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

KLASA: 551-01/22-01/2 URBROJ: 2158-18-03/6-22-6 Dalj, 02.11.2022. godine Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26 od 11.listopada  2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni...

NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NAGRADA STUDENTIMA

OPĆINA ERDUT RASPISUJE NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NAGRADA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE ERDUT KRITERIJI: PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ IMAJU STUDENTI – HRVATSKI DRŽAVLJANI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE ILI  BORAVIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT PRAVO PRIJAVE...

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 91/21.) načelnik općine Erdut raspisuje J A V N I  N A T J E...

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE

Sagledavajući stanje i posljedice nastale djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta, dugotrajni izostanci padalina i visoke temperature koji su zabilježeni proteklih mjeseci na području cijele Osječko-baranjske županije, što je izazvalo štete kod pravnih i fizičkih osoba...

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 91/21.) načelnik općine Erdut raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina.    Prodaja nekretnina u k.o. ...

Skip to content