Author: admin

ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

Načelnik općine Erdut dana 08.06.2019. godine donosi O D L U K U O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI Članak 1. Proglašava se Dan žalosti za period od 10.06. do 12.06. ove godine, ponedjeljak do srijeda,  u Općini Erdut...

NOVI TRANSAKCIJSKI RAČUN OPĆINE ERDUT

O B A V I J E S T NOVI TRANSAKCIJSKI RAČUN OPĆINE ERDUT OD 01.05.2019.G.: IBAN: HR95 23600001811000009 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB Za uplatu komunalne i vodne naknade molimo građane i pravne subjekte...