Plan prostornog uređenja 2012

Plan prostornog uređenja općine Erdut, Za preuzimanje DWG slika koristite desni klik mišem i “save link” ili “save target” opciju a za pregledavanje DWG slika, potrebno je instalirati DWG preglednik. link za download preglednika Download

Ova kategorija sadrži 15 datoteka.

Trenutno prikazujemo od 1 do 15 od ukupno 15 datoteka.

  Tekstualni dio - Odredbe za provođenje
» 1.0 MiB - 2,062 hits

  Prilozi
» 17.8 MiB - 1,194 hits

  Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja
» 9.4 MiB - 1,337 hits

  Područja posebnih ograničenja u korištenju
» 9.5 MiB - 1,375 hits

  Područja posebnih uvjeta korištenja
» 9.4 MiB - 1,308 hits

  Vodnogospodarski sustav
» 9.4 MiB - 1,175 hits

  Elektroenergetski sustav
» 9.4 MiB - 1,192 hits

  Pošta i komunikacije
» 9.4 MiB - 1,217 hits

  Cestovni, željeznički, riječni i zračni promet
» 9.4 MiB - 1,444 hits

  Korištenje i namjena površina
» 9.6 MiB - 1,319 hits

  Naselje Erdut
» 2.2 MiB - 1,352 hits

  Naselje Dalj (2. dio)
» 1.6 MiB - 1,218 hits

  Naselje Dalj
» 2.8 MiB - 1,261 hits

  Naselje Bijelo Brdo
» 2.1 MiB - 1,674 hits

  Naselje Aljmaš
» 1.5 MiB - 1,848 hits

PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

Ova kategorija sadrži 31 datoteka.

Trenutno prikazujemo od 1 do 31 od ukupno 31 datoteka.

  Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Erdut
» 3.8 MiB - 212 hits

  Odluka o izmjenama i dopunama ppuoe 2013
» 61.2 KiB - 859 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 1
» 24.6 KiB - 2,208 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 2
» 107.5 KiB - 2,028 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 3
» 44.9 KiB - 1,558 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 4
» 56.6 KiB - 1,604 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 5
» 105.3 KiB - 2,641 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 6
» 321.8 KiB - 2,779 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 7
» 139.5 KiB - 1,477 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 8
» 203.4 KiB - 3,843 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 9
» 275.5 KiB - 3,215 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 10
» 15.4 KiB - 1,070 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 11
» 39.4 KiB - 1,070 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 12
» 35.4 KiB - 1,257 hits

  Plan prostornog uređenja općine Erdut 13
» 56.9 KiB - 1,352 hits

  1_KORISTENJE_I_NAMJENA_POVR.DWF
» 1.6 MiB - 2,372 hits

  2_1_1_CESTOVNI__ZELJEZNICKI.DWF
» 13.0 MiB - 1,762 hits

  2_1_2_POSTA_I_TELEKOMUNIKAC.DWF
» 13.0 MiB - 1,585 hits

  2_2_ELEKTROENERGETSKI_SUSTA.DWF
» 13.0 MiB - 1,837 hits

  2_3_VODNOGOSPODARSKI_SUSTAV.DWF
» 13.0 MiB - 1,824 hits

  3_1_1_UVJETI_ZA_KORISTENJE_.DWF
» 13.0 MiB - 1,699 hits

  3_1_2_PODRUCJA_POSEBNIH_OGR.DWF
» 13.0 MiB - 1,745 hits

  3_2_1_UREDENJE_ZEMLJISTA_MO.DWF
» 13.0 MiB - 1,597 hits

  3_2_2_PLANSKE_MJERE_ZASTITE.DWF
» 13.0 MiB - 1,578 hits

  4_1_ALJMAS_GRADEVINSKO_PODR.DWF
» 856.3 KiB - 2,006 hits

  4_2_BIJELO_BRDO_GRADEVINSKO.DWF
» 1.2 MiB - 1,654 hits

  4_3_A_DALJ_GRADEVINSKO_PODR.DWF
» 1.5 MiB - 1,787 hits

  4_3_B_DALJ_GRADEVINSKO_PODR.DWF
» 957.0 KiB - 1,765 hits

  4_4_ERDUT_GRADEVINSKO_PODRU.DWF
» 1.4 MiB - 1,641 hits

  NAMJENSKA_PEDOLOSKA_KARTA_M.DWF
» 267.0 KiB - 1,632 hits

  Prostorni položaj u Županiji
» 1.5 MiB - 1,475 hits