JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura JAVNE ZELENE POVRŠINE – ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU na katastarskoj čestici 1169 u naselju ALJMAŠ u k.o. ALJMAŠ, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Preuzimanje javnog poziva u .pdf formatu

 

You may also like...

Skip to content