Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Nerazvrstana cesta u naselju ERDUT u k.o. ERDUT, k.č. br. 1184 i 2111. o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Erdut.

Geodetski elaborat izvedenog stanja Nerazvrstana cesta izradit će tvrtka GEOPREM društvo s ograničenom odgovornošću za geodeziju, inženjering i usluge, Trg Lava Mirskog 1/II, Osijek.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 17.10.2019.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštene inženjerke geodezije Pauline Božičković, evidentirane u komori pod oznakom Geo1158, koja se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 25.10.2019. godine u vremenu od 12.00h do 15.00h na adresi izrađivača elaborata – tvrtke Geoprem, Trg Lava Mirskog 1, Osijek.

Ovaj poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine, oglasnoj ploči mjesnog odbora, web stranici Općine Erdut i Službenom glasniku Općine Erdut.

PROČELNIK:

  1. sc. Branko Jović

Preuzmite javni poziv

You may also like...

Skip to content