JAVNI POZIV Svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta na katastarskoj čestici br. 6858 u katastarskoj općini Dalj

OPĆINA ERDUT kao upravitelj nerazvrstanih cesta na području Dalja, upućuje

 

JAVNI POZIV

 

Svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta na katastarskoj čestici br. 6858 u katastarskoj općini Dalj.

 

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta da će dana 10.04.2017.g. početi postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

 

Općina Erdut će uz stručnu pomoć ovlaštene inženjerke geodezije Olje Antoni, evidentirane u komori pod  oznakom Geo1011 iz tvrtke Geoprem Osijek d.o.o., Trg Lava Mirskog 1 , 31000 Osijek, započeti, dana 11.04.2017.g. obilježavanje zemljišta na kojemu je izgrađena nerazvrstana cesta.

 

Nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta na kč.br. 6858. u k.o. Dalj, moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 20.04.2017.g. u vremenu od 12,00- 15,00 sati na adresi izrađivača elaborata  – tvrtke Geoprem, Trg Lava Mirskog 1, Osijek.

Ovaj poziv objavit će se na Oglasnoj ploči Općine, oglasnoj ploči mjesnog odbora, web stranici općine Erdut i službenom glasniku općine Erdut.

 

PROČELNIK

mr.sc. Branko Jović

You may also like...

Skip to content