JAVNI POZIV vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest – produljenje roka

Produžava se rok za predaju obrazaca do 31.08.2017. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.

 

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Erdut, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj: 69/16) dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad. Obrasce je moguće preuzeti u prostorijama općine ili na na internet stranicama općine www.opcina-erdut.hr

Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno u Općinu Erdut, poslati poštom na adresu: 31226 Dalj, Bana Josipa Jelačića 4, poslati faksom na broj 031/590-150 ili poslati e-mail-om na opcinaer@inet.hr

Prikupljeni podatci će se po isteku roka za prijavu proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Javni poziv i obrazac prijave (.pdf)

You may also like...

Skip to content