JAVNI POZIV vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Erdut, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj: 69/16) dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad. Cijeli tekst javnog poziva i obrazac prijave nalaze se u prilogu.

Javni poziv i obrazac prijave (.pdf)

You may also like...

Skip to content