JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena na području Općine Erdut te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.05.0074. ,  KLASA: 910-04/18-07/03, UBROJ: 524-06-02-01/1-18-1 od 08.01.2018.g. – načelnik Općine Erdut raspisuje:

 

JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

Otvoren je natječaj za zapošljavanje 25 žena prema projektu Općine Erdut  „Zaželi i (p)ostani zaposlena žena“ – financiranom kroz program „Zaželi“.

Natječaj vrijedi od 19.02.2018. do 01.03.2018.

Radno mjesto: RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA SA INVALIDITETOM

 • Mjesto rada: OPĆINA ERDUT, naselja: Aljmaš, Dalj, Bijelo Brdo i Erdut
 • Broj traženih radnica: 25
 • Trajanje radnog odnosa: do 24 mjeseca
 • Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
 • Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 • Naknada za prijevoz: Bez naknade

UVJETI

Ciljane skupine Poziva:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 • Razina obrazovanja:
 • Osnovna škola – niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Završena srednja škola 3 godine
 • Završena srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije potrebno

OPIS POSLOVA:

 • Pomoć pri održavanju higijene prostora u kojemu žive krajnji korisnici,
 • Pomoć osobama s invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima,
 • Pomoć pri nabavljanju, pripremi i konzumiranju hrane,
 • Pomoć pri nabavci i pripremi ogrijeva i zagrijavanje domova,
 • Pomoć pri nabavci i korištenju lijekova,
 • Pomoć pri plaćanju računa,
 • Uređenje životnog prostora i okućnice,
 • Druženje i razgovor s krajnjim korisnicima,
 • Ostale usluge za kojima se pojavi potreba.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu sa posao
 • životopis (obavezno kontakt broj)
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremipreslik radne knjižice (prve dvije stranice) odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva za zapošljavanje)

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kao dokaz ( npr. za žene s invaliditetom; Rješenje o invaliditetu)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA ERDUT, DALJ 31226, Bana J. Jelačića 4, sa naznakom „Za oglas – RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA SA INVALIDITETOM– „ZAŽELI“ – NE OTVARAJ“  u roku od 10 dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ-a i Općine Erdut www.opcina-erdut.hr.

Kontakt:

 • osobni dolazak na adresu: OPĆINA ERDUT, Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj
 • pismena zamolba na adresu: OPĆINA ERDUT, Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj

Sve informacije  mogu  se dobiti na telefon 031/590-111.

OPĆINSKI NAČELNIK: Jugoslav Vesić

You may also like...

Skip to content