Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 93. stavka 1 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) , članka 55. Statuta Općine Erdut („Službeni glasnik“ 14/01, 26/05, 46/09 i 55/13) i čl. 3. Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u općini Erdut za 2016.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Erdut  raspisuje
JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Osobe se primaju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme – 12 mjeseci za radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu  općine Erdut:

viši stručni suradnik/ca  za računovodstvo i financije – 2 polaznika /polaznice

Nezaposlene osobe sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem EKONOMSKOG SMJERA,  koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju te ispunjavaju jedan od tri kriterija:

  • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
  • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci
  • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

viši stručni suradnik/ca za imovinske poslove – 1 polaznik/polaznica

Nezaposlene osobe sa završenim stručnim upravnim studijem  pravne struke , koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju te ispunjavaju jedan od tri kriterija:

  • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
  • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci
  • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

Izabrani polaznici nisu radnici općine Erdut , ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje a trenutno iznosi 2.400,00 kuna.

Troškovi prijevoza: da, u visini stvarnih troškova prijevoza

Prijava na javni poziv mora sadržavati:

  1. životopis (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona)
  2. Kopiju osobne iskaznice i OIB
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
  4. dokaz o tome da nemaju radnog iskustva: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  ili preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima dostaviti u  Općinu Erdut, Dalj, Bana J. Jelačića 4
– s naznakom «Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje»  do 18.08.2016.g

U Dalju, 11.08.2016.g.

PROČELNIK

You may also like...

Skip to content