JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 93. stavka 1 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) , članka 55. Statuta Općine Erdut („Službeni glasnik“ 14/01, 26/05, 46/09 i 55/13) i čl. 3. Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u općini Erdut za 2015.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Erdut raspisuje

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme – 12 mjeseci za radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Erdut:

viši stručni suradnik/ca za računovodstvo i financije – 3 polaznika /polaznice
Uvjeti:

Nezaposlene osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem EKONOMSKOG SMJERA prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana, koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
Izabrani polaznici nisu radnici općine Erdut , ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje a trenutno iznosi 2.400,00 kuna.
Troškovi prijevoza: da, u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza do maksimalno 1.000,00 kuna.

Prijava na javni poziv mora sadržavati:

  1. Životopis (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona)
  2. Kopiju osobne iskaznice i OIB
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi za kandidate koji se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij)
  4. dokaz o tome da nemaju radnog iskustva: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima dostaviti u Općinu Erdut, Dalj, Bana J. Jelačića 4 s naznakom «Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje» do 23.02.2015.g

U Dalju, 12.02.2015.g.
PROČELNIK

Preuzimanje javnog poziva u .doc formatu

You may also like...

Skip to content