Javni uvid u Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Općine Erdut

Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Erdut upućuje se na javni uvid radi pribavljanja primjedbi, prijedloga i mišljjenja.

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA ERDUT
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 214-01/17-01/6
UR.BROJ: 2158/03-17-42

Dalj, 08.09.2017. godine
Jedinstveni upravni odjel Općine Erdut daje:

O B A VI J E S T
o javnom uvidu u Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Erdut

  1. Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Erdut upućuje se na javni uvid radi pribavljanja primjedbi, prijedloga i mišljenja.
  2. Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana trajati će 15 dana i to od 08.09.2017. do 25.09.2017. godine.
  3. Tijekom trajanja javnog uvida, moguće je izvršiti uvid na internetskim stranicama Općine Erdut (www.opcina-erdut.hr) i u zgradi Općine Erdut, Bana Josipa Jelačića 4, radnim danom od 7,30-15,30 sati.
  4. Tijekom javnog uvida i zainteresirana javnost može primjedbe, prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetni dokument ili dostaviti u pisanom obliku putem obrasca objavljenog na službenim internetskim stranicama Općine Erdut, na adresu: Općina Erdut, 31226 Dalj, Bana Josipa Jelačića 4 ili elektroničkom poštom: opcinaer@inet.hr, zaključno s danom završetka javne rasprave.
  5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Preuzimanje

You may also like...

Skip to content