JOŠ JEDAN PROJEKT OPĆINI ERDUT

Plan provedbe projekata INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE usvojen je na 23. sjednici Vlade Republike Hrvatske 27.04.2012. godine.

Općina Erdut za ovaj poziv nominirala je projekt komunalnog karaktera naziva SANACIJA I MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA U BIJELOM BRDU. Projektni prijedlog izradili su Dragan Dokić i Bojana Orsić.

Vrijednost projekta je 3.660.000,00 kuna. Sredstva su osigurana dijelom iz EIB II i dijelom iz proračuna općine Erdut.

Sanacijom nerazvrstanih cesta na području općine Erdut bit će zadovoljeni uvjeti koji se moraju osigurati za nesmetano odvijanje prometa u čemu se ogleda generalno OPĆI CILJ projekta.

Rekonstrukcijom i popravkom lokalnih cesta ostvaruju se i SPECIFIČNI CILJEVI projekta:

  • Potaknuti razvoj na nivou cijele općine Erdut,
  • Poboljšati kvalitetu i izgled prometne mreže,
  • Poboljšati kvalitetu življenja na području općine Erdut,
  • Revitalizirati područje općine Erdut – obnova komunalne infrastrukture.

Analizom okruženja i zahtjeva građana upućenih općini Erdut, te izvršenim snimanjem stanja u kome se nalaze lokalne ceste u Bijelom Brdu utvrđeno je da određene ceste zahtijevaju temeljitu rekonstrukciju.

Upravo projekt sanacije lokalnih cesta obuhvaća prometnice u Bijelom Brdu i to ulice : Ratarska, Branka Radičevića, Milutina Milankovića, Save Šumanovića na kojima postoje znatna oštećenja koja ometaju normalan promet, a koja su prouzrokovana vremenskim uvjetima, prometovanje teških kamiona i sl.

Dugoročno promatrano projekt nosi sa sobom niz učinaka, povećavaju se gospodarske aktivnosti , smanjuje nezaposlenost, omogućuje razvoj turizma, obrtništva i drugo.

Za jedinicu lokalne samouprave OPĆINU ERDUT važan je učinak poboljšanja života građana općine Erdut.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na svojim je stranicama postavilo KARTU PROJEKATA s lokacijama odobrenih projekata i osnovnim informacijama.

Za projekt SANACIJA I MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA U BIJELOM BRDU objavljen je javni poziv kojim će se odabrati izvođač radova, a otvaranje pristiglih ponuda bit će 04.06.2012. godine u prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojem će prisustvovati načelnik općine Erdut gospodin JUGOSLAV VESIĆ.

Bojana Orsić, mag.oec.

You may also like...

Skip to content