“Kakvu Europu građani žele”

U etno kući Stari dud u Erdutu od 29.09. – 01.10.2017. održana je završna konferencija projekta Putevima EU i javna rasprava “Kakvu Europu građani žele”. Na završnoj konferenciju su održane radionice “EU Parlament”, “Migrantska kriza”, te javna rsprava “Kakvu Europu građani žele”. Predstavljeni su rezultati projekta, te nove inicijative i oblici zajedničke suradnje. Sam projekt je odobren iz programa Europa za građane 2014.-2020. , a opći cilj projekta je doprinijeti jačanju osjećaja pripadnosti EU među sadašnjim i budućim građanima EU u Balkanskim zemljama, podizanjem razine informiranosti i znanja o EU i pravima europskih građana, te promicanjem interkulturnog dijaloga, međusobnog razumijevanja i volonterstva na razini Unije. Rezultati projekta su:

  • 378 sudionika direktnih krajnjih korisnika je steklo internacionalno iskustvo i ojačalo partnerstvo širom Europe
  • 30.000 lokalnih stanovnika, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva je informirano o aktivnostima projekta
  • 62 volontera je steklo internacionalno iskustvo i aktivno je uključeno u rad svoje zajednice
  • Potpisan je sporazum o partnerstvu
  • Stvoren je portfelj zajedničkih projektnih ideja

You may also like...

Skip to content