Mjere potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije

Poštovani,
temeljem članka 40. Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 2/17.), Povjerenstvo za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju dana 20. ožujka 2017. godine na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije objavilo je sedam Javnih poziva za dodjelu potpora iz poljoprivrede i ruralnog razvoja, a na koje se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstva s područja Osječko-baranjske županije.
Objavljeni su sljedeći javni pozivi:(klikom na naslov preuzimate dokument javnog poziva .doc)

  1. Javni poziv za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima,
  2. Javni poziv za dodjelu potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode,
  3. Javni poziv za dodjelu potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,
  4. Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda,
  5. Javni poziv za dodjelu potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje,
  6. Javni poziv za dodjelu potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda,
  7. Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama.

Navedeni Javni pozivi otvoreni su od 20. ožujka 2017. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2017. godinu, najkasnije do 1. prosinca 2017. godine, a za potporu za manifestacije najkasnije do 15. prosinca 2017. godine.

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpora na propisanom obrazcu. Obrazac zahtjeva, kao i drugi potrebni dokumenti mogu se podići u Upravnom odijelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije ili na internetskim stranicama Županije www.obz.hr te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odijela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Trg Ante Starčevića 1/II, 31000 Osijek, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

You may also like...

Skip to content