NOVI TRANSAKCIJSKI RAČUN OPĆINE ERDUT

O B A V I J E S T

NOVI TRANSAKCIJSKI RAČUN OPĆINE ERDUT OD 01.05.2019.G.:

IBAN: HR95 23600001811000009

ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB

Za uplatu komunalne i vodne naknade molimo građane i pravne subjekte da od 01.05.2019.g. koriste slijedeći račun:

OPĆINA ERDUT KOMUNALNA I VODNA NAKNADA

IBAN: HR0323600001502506357

ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB

You may also like...

Skip to content