OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE

Sagledavajući stanje i posljedice nastale djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta, dugotrajni izostanci padalina i visoke temperature koji su zabilježeni proteklih mjeseci na području cijele Osječko-baranjske županije, što je izazvalo štete kod pravnih i fizičkih osoba na području Osječko-baranjske županije, župan Osječko-baranjske županije je donio 05.09.2022.g. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode -SUŠA, na području Osječko-baranjske županije pa i na području Općine Erdut, za štete nastale na sljedećoj imovini: višegodišnji nasadi, šuma, riba, poljoprivredna proizvodnja – prirod.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje na području katastarskih općina Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut imaju štetu na navedenim dobrima od proglašene prirodne nepogode, da izvrše prijavu štete

          NAJKASNIJE DO 13.09.2022.g.(utorak) do 14.00 sati

PRIJAVU ŠTETE MOŽE IZVRŠITI VLASNIK ILI KORISNIK  OŠTEĆENOG DOBRA U KOLIKO JE UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA ili član njegove  obitelji,  sa slijedećim dokumentima koji se prilažu uz prijavu štete:

F I Z I Č K E   O S O B E :

  • dokaz o vlasništvu ili zakupu(kopija vlasničkog ili posjedovnog lista-ne mora biti novi, može se i skinuti sa web aplikacije www.pravosudje.hr , ili kopija Ugovora o zakupu) samo za k.č. na kojima je imovina pogođena proglašenom prirodnom nepogodom(osoba koja prijavljuje štetu treba znati Arkod ili  br. k.č. na kojima je oštećeno dobro, površinu i broj ukupnih i oštećenih stabala ili trsova, kao i vlastitu procjenu postotka oštećenja dobra)
  • dokaz o namjeni zemljišta-kopija Zahtjeva za potporu za 2022., može i skinuta sa web aplikacije(u koliko je isti  podnijet) ili drugi dokument iz koga je vidljiva namjena zemljišta na kome se nalazi oštećena imovina, npr. polica osiguranja ili slično.
  • izjavu dali je da imovina osigurana od rizika proglašene PN koja je pričinila štetu, te kopiju police osiguranja iz koje je to vidljivo – oštećena imovina koja je osigurana od rizika proglašene PN kod osiguravajućih društava NE prijavljuje se. (izjava se daje na samom prijavnom obrazcu PN prilikom prijave štete)
  • kopiju osobne iskaznice, vlasnika ili korisnika zemljišta
  • OIB, MIBPG, broj štednog, tekućeg ili žiro računa (kopija štedne knjižice ili kartice)

P R A V N E   O S O B E :

  • kratak izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala, te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravne osobe
  • foto dokumentacija iz koje se može dobiti uvid u opseg pričinjene štete
  • dokumente kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja imovine pogođene elementarnom nepogodom 
  • dokaz o namjeni zemljišta- kopija Zahtjeva za potporu za 2022., može i skinuta sa web aplikacije (u koliko je isti podnijet) ili drugi dokument iz koga je vidljiva namjena zemljišta na kome se nalazi oštećena imovina, npr. polica osiguranja ili slično   izjavu dali je da imovina osigurana od rizika proglašene PN koja je pričinila štetu, te kopiju police osiguranja iz koje je to vidljivo oštećena imovina koja je osigurana od rizika proglašene PN kod osiguravajućih društava NE prijavljuje se (izjava se daje na samom prijavnom obrazcu PN prilikom prijave štete)                                                                                                         
  • OIB, MIBPG, broj žiro računa

Prijave se podnose na obrascu PN koga se može preuzeti na web stranici općine u prilogu objave, te u prostorijama Općine Erdut Dalj, B.J.Jelačića 4, u službi za gospodarstvo,  radnim danima od 7,30-14,30 sati, 

 

Dokumenti za preuzimanje:

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 031/590-111 u službi za gospodarstvo.

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

You may also like...

Skip to content