ODRŽAN SASTANAK PROEJKTNOG TIMA U OKVIRU PROJEKTA“ OBOGAĆIVANJE TURISTIČKE PONUDE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE-VISITUS“ U SOMBORU

U Somboru je 13.09.2017. u okviru projekta „Obogaćivanje turističke ponude za slijepe i slabovidne osobe-VISITUS“ održan prvi sastanak projektnog tima. Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima vodećeg partnera Grada Sombora, te članovi projektnog tima partnera na projektu općine Erdut i Instituta ekonomskih znanosti iz Beograda. Tema sastanka su bile aktivnosti koje su provedene u prvom periodu provedbe projekta, te planirane aktivnosti za naredni period.

VISITUS

Cilj projekta je je stvoriti preduvjete za razvoj turizma u ciljanom prekograničnom području kroz diversifikaciju turističke ponude slijepim i slabovidnim osobama. Kao rezultat toga bit će stvorena nova turistička ponuda, prilagođena slijepim i slabovidnim osobama. Vodeći partner je grad Sombor, a partneri na projektu su općina Erdut i Institut ekonomskih nauka iz Beograda. Projekt je odobren u sklopu prekograničnog programa Hrvatska-Srbija-Interreg IPA CBC Croatia-Serbia, a ukupna vrijednost projekta je 353.048,15 EUR.

You may also like...

Skip to content