Općina Erdut provela je prvu etapu projekta energetske učinkovitosti

Stare svjetiljke u Dalju zamijenili novim ekološkim

Mjesečno se za javnu rasvjetu troši i do 85.000 kuna pa će uštede
biti značajne

Nova rasvjeta sustavno će se uvoditi u naseljima

DALJ – Općina Erdut planira osjetno smanjiti troškove javne rasvjete
koji tijekom zime iznose i 85.000 kuna mjesečno. Upravo je završen
projekt energetske učinkovitosti ekološke javne ras vjete naselja
Dalj i Bijelo Brdo, kaže načelnik Općine Erdut Ju goslav Vesić.
– Zamijenili smo stare žarulje novim štedljivijima. Općina je za taj
projekt povukla tristotinjak tisuća kuna, a odradili smo ga u
suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovi tost.
Općina je sudjelovala s 25 posto, ostatak je Fondov novac, kaže
Vesić i najavljuje kako će nastojati i raditi i nadalje s njima u
tom smjeru jer su im uštede u proračunu na stavci za električnu
energiju vrlo važne.
– Ušteđeni novac kanimo po trošiti na druge projekte i po trebe.
Dugoročni nam je plan sustavno zamijeniti žarulje u svim naseljima
općine ovisno o mogućostima. Smatram da ova prva etapa, koja se sada
radi na ovom području, ima efekta i da je isplativa. Novom rasvjetom
su pokrivene pojedine ulice u sre dištu Dalja – jedan dio visilica u
Ulici Hrvatske Republike i Ste pinčevoj te u Planinskoj ulici.
Zamjenu je obavila tvrtka Pa rangali, vrlo smo zadovoljni i
modernizacijom i kvalitetom opreme koja omogućuje da ža rulje, čija
je potrošnja smanjena s 250 na 150 vati, nakon četiri-pet sati
intenzivnog svijetljenja do datno smanji potrošnja na 100 vati,
pojašnjava načelnik.

Postavljeni su i novi stupovi za elektromrežu

Kaže kako ne gase rasvjetu zbog velikog broja ulica i naselja koji
su ušoreni na slavonski način. “Imamo ulica koje su možda i
nedovoljno osvijetljene. Na po dručju Dalja postavljena je i no va
rasvjeta tako da ćemo ski danjem s pročelja kuća gdje je postavljena
nova skidati svjeti ljke i njima popunjavati tamo gdje nema
rasvjete”, zaključuje Vesić.

U BIJELOM BRDU RASVJETA DO KRAJA ove GODINE

“Moram pohvaliti HEP s kojim smo surađivali i odradili dio priče oko
nove rasvjete i razvoda kabela u Ulici Josipa Glibušića i Ivana
Horvata Bećara gdje nam je i mreža bila loša. HEP je odradio
stupove, a mi smo s 20 posto su financirali postavljanje rasvjete na
nove stu pove. To je model prema kojem bi mogli nastaviti raditi i u
svim naseljima. I u Bijelom Brdu je odrađeno tri-četiri ulice, no,
taj pro jekt još traje i nadamo se da ćemo ga završiti do kraja ove
godine”, kaže načelnik.

Darko PEJIĆ

You may also like...

Skip to content