OPĆINI ERDUT ODOBREN PROJEKT IZ PROGRAMA EUROPA ZA GRAĐANE

  Općini Erdut odobren je projekt iz programa Europa za građane 2014-2020. Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju osjećaja pripadnosti EU među sadašnjim i budućim građanima EU u Balkanskim zemljama, podizanjem razine informiranosti i znanja o EU i pravima europskih građana, te promicanjem interkulturalnog dijaloga, međusobnog razumijevanja i volonterstva na razini Unije.

    Partneri na projektu su: PORC Erdut (Hrvatska), opština Sremski Karlovci i Udruženje Dunav 1245 (Srbija), Grad Doboj (Bosna i Hercegovina), opština Danilovgrad (Crna Gora) i Udruga za razvoj volonterskog rada Novo Mesto (Slovenija). Aktivnosti projekta bit će usmjerene na povećanje informiranosti o EU, procesu integracija, prava i sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka, te na rasprave o budućnosti Europe i kakvu Europu građani žele. Pokrenut će se inicijativa za formiranje i pokretanje volonterske mreže među zemljama partnerima na projektu, te će se određeni dio tema na događanjima posvetiti problemu migrantske krize.

  Općina Erdut i Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut biti će zaduženi za formiranje regionalne web stranice i ugovaranje tiskanja promotivnih materijala. Svi partneri će biti uključeni u diseminacijske aktivnosti, a općina Erdut i Poduzetničko razvojni centar općine Erdut će koordinirati danim aktivnostima.

Općina Erdut je jedina općina iz regiona kojoj je u ovom pozivu odobren projekt. Sam projekt vrijedan je 107.500 EUR.

Planiran početak provedbe projekta je 01.07.2016. godine, a traje do 30.11.2017. godine.

Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o.

Nikolina Opšić, osoba na stručnom osposobljavanju

You may also like...

Skip to content