PETI SASTANAK PARTNERSKOG PROJEKTA OPĆINE ERDUT – „SOLIDA“ U OPĆINI BIRGU, MALTA

PETI SASTANAK PARTNERSKOG PROJEKTA OPĆINE ERDUT – „SOLIDA“ U OPĆINI BIRGU, MALTA

U okviru partnerskog projekta SOLIDA-mreža gradova i općina za promociju demokratskog sudjelovanja imigranata u gradu Birgu (Malta) održan je peti sastanak projektnih partnera. Projekt je odobren iz programa Europa za građane 2014.-2020. i traje do kraja studenog 2018. Potpisan je i sporazum o suradnji između općine Lousada(Portugal) i općine Birgu (Malta). Cilj projekta je stvoriti mrežu europskih općina za promicanje demokratskog sudjelovanja migranata. Projekt se provodi sa partnerima iz Italije (Gioiosa Ionica), Malte (Birgu), Portugala (općina Lousada), Grčke (općina NeapoliSykies), Slovenije (općina Novo Mesto), Španjolske (općina Santa Pola), te Udrugom Reti dei Comuni Solidali RECOSOL (Italija), a  financiran je kroz program Europa za građane 2014.-2020.

You may also like...

Skip to content