POČETNI RADOVI NA REALIZACIJI PROJEKTA ARHEOLOŠKI PARK-DALJSKI IDOL

Nakon odobrenja projekta Arheološkog parka pod nazivom DALJSKI IDOL započeta je realizacija istog.Ovim projektom se želi podići kulturna razina područja i prije sveg omogućiti bolji pristup informacijama o turističkoj ponudi Općine Erdut. Zbog sve većeg broja turista koji posjećuju našu općinu, od kojih su u velikom broju biciklisti u tranziciji, na plato
Arheološkog parka će biti napravljeno prikladno odmorište.postavljene info vitrine na
kojima će posjetiocima biti omogućeno informiranje o kulturnim vrijednostima i baštini našeg kraja.

Arheološki park

Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut d.o.o.

You may also like...

Skip to content