PROCUREMENT NOTICE – NAJAVA NATJEČAJA

IPA2007/HR/16IPO/001-040216-WO-1

Development of infrastructure in business zone Bijelo Brdo, Republic of Croatia/
Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo, Republika Hrvatska

Erdut Municipality intends to award a works contracts for Development of infrastructure in business zone Bijelo Brdo, Erdut Municipality, Republic of Croatia with financial assistance from the IPA IIIc programme of the European Union. The tender dossier is available for inspection at Erdut Municipality, Bana Josipa Jelačića 4, 31 226 Dalj, Croatia and is published on the Erdut Municipality website www.opcina-erdut.hr. The deadline for submission of tenders is May 21, 2012 at 12:00 hrs. (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Erdut Municipality website: www.opcina-erdut.hr

Općina Erdut namjerava sklopiti ugovore o izvođenju radova za Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo u općini Erdut u Republici Hrvatskoj koji će biti financirani sredstvima pomoći iz IPA IIIc programa Europske unije. Natječajna dokumentacija dostupna je u općini Erdut, Bana Josipa Jelačića 4, 31 226 Dalj, Hrvatska te na Internet stranici općine Erdut www.opcina-erdut.hr. Rok za dostavu ponuda je 21 svibnja 2012. godine do 12.00 sati (lokalno vrijeme). Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja/pitanja biti će objavljena na Internet stranici općine Erdut www.opcina-erdut.hr

Više informacija o projektu

Preuzmite dokument “Objava natječaja” u .doc formatu
Download “PROCUREMENT NOTICE” document (.doc)
Preuzmite dokument “Upute ponuditeljima” u .doc formatu
Download “INSTRUCTIONS TO TENDERS” document (.doc)

You may also like...

Skip to content