PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM I ODLUKA O PRIGOVORIMA

Na temelju čl.29 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općinsko vijeće općine Erdut je na 7.sjednici održanoj 29.05.2018.g. donijelo Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, koji sa tabelarnim prikazom svih k.č. sa dosadašnjim i predviđenim oblikom raspolaganja, te sa prikazom istih na pregledanim kartama, objavljuje radi informiranja zainteresiranih potencijalnih korisnika.
Program se dostavlja županiji na mišljenje i Ministarstvu na Suglasnost, te će nakon pribavljanja istih, o samom raspisivanju javnog natječaja za zakup ili prodaju predmetnog poljoprivrednog zemljišta, sukladno donesenom Programu, općina Erdut na svojoj web stranici objaviti Obavijest, kada se za to ispune zakonski uvjeti.

Dokumenti za preuzimanje:

Odluka o prigovorima na Prijedlog programa za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem (preuzimanje dokumenta)

You may also like...

Skip to content