PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Općina Erdut je sukladno novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu(NN 20/18)pristupila izradi Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, kako bi mogla raspolagati predmetnim zemljištem.

Sukladno čl.29. st.5 Zakona o poljoprivrednom zemljištu javni uvid traje 15 dana, a da bi zainteresirana javnost mogla na isti uložiti prigovore, primjedbe, sugestije i prijedloge, koje će Općinsko vijeće razmotriti nakon proteka tog roka,  te sukladno čl.29 st.8 Zakona, u roku od 30 dana o istima odlučiti.

Tabele sa popisom k.č. i prateća dokumentacija

Kartografski prikazi sa popisom k.č.

 

You may also like...