Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva

Projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ namijenjen je hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Osječko-baranjske županije, bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području Županije. Provodi se subvencioniranjem kamatne stope od 1 postotnog poena na odobreni kredit poslovnih banaka s kojima Županija zaključi ugovor prvih 10 godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate od 15 godina. Najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je 500.000,00 kuna, a stambeni kredit može biti i veći od toga iznosa, ali razliku financira korisnik kredita.

 

U ovaj projekt uključila se i općina Erdut koja također subvencionira kamatnu stopu od 1 postotnog poena na odobren stambeni kredit za kupnju stana ili kuće na području naše Općine.

 

NAPOMENA:  

Ključni korak u ostvarivanju navedenog prava iz projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ jeste da građani prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenjem stambenog kredita u poslovnoj banci naglase da žele realizaciju kredita uz subvenciju Županije.

Samim tim postupak  započinje u poslovnoj banci te ne postoji potreba za podnošenjem posebnih zahtjeva u Osječko-baranjskoj županiji i općini Erdut.

Bitno je napomenuti da u projekt nisu uključene sve poslovne banke te Vam u nastavku donosimo spisak poslovnih banaka koje su sa Županijom potpisale Ugovor o poslovnoj suradnji i u kojima se mogu ostvariti prava iz imenovanog projekta.

POSLOVNE BANKE KOJE SU UKLJUČENE U PROJEKT „STAMBENI KREDITI U FUNKCIJI POTICANJA GOSPODARSTVA“:

  • Agram banka
  • Erste&Steiermarkische bank
  • Hrvatska poštanska banka
  • OTP banka
  • Privredna banka Zagreb 
  • Zagrebačka banka

You may also like...

Skip to content