ZELENA, ZDRAVA I ČISTA MOJA OPĆINA ERDUT

Općina Erdut započinje sa provedbom projekta „Zelena, zdrava i čista moja općina Erdut“. Danas je sve više onih koji shvaćaju važnost očuvanja prirode i činjenice da nema budućnosti bez održivog razvoja. Teško je osmisliti načine mijenjanja loših navika, kao i naučiti stanovništvo o korisnosti razvrstavanja otpada i vrijednostima sekundarnih sirovina.
Ciljevi projekta su educirati djecu kao i građane općine Erdut o zaštiti okoliša i održivom razvoju, podići svijest javnosti o važnosti održivog razvoja i aktivnog sudjelovanje građana u sustavu gospodarenja otpadom.
Na području općine Erdut u tijeku je opskrba lokalnog stanovništva kantama za sakupljanje papira, kao i komposterima. Kroz aktivnosti projekta bit će održane tri edukativne radionice u osnovnim školama i vrtiću, kao i distribuirane brošure i letci u sva naselja općine o razvrstavanju otpada i kompostiranju.
Poduzetničko razvojni centar se ukljucio u provedbu ovog projekta, bez finansijskog angažmana, s obzirom da nam je bitna ekološka komponenta, kao i održivi razvoj zajednice.

You may also like...

Skip to content