OPĆINA ERDUT

JAVNI POZIV MLADIM RODITELJIMA

POŠTOVANI MLADI RODITELJI! OPĆINA ERDUT JE, U OKVIRU MJERA PRONATALITETNE  POLITIKE, U SVOM PRORAČUNU OSIGURALA DAR ZA SVAKO NOVOROĐENO DIJETE, S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT, U JEDNOKRATNOM IZNOSU OD 500,00 EURA ZA PRVO...

POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za izbor višeg stručnog suradnika za financije u  JUO Općine Erdut objavljenog dana 20.12. 2023.g. ( NN br.153/23 ) objavljuje POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE Preuzmite poziv u .pdf...

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Erdut, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za financije ( l – izvršitelj/ica m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Erdut raspisuje...

Javni natječaj o prodaji nekretnine u k.o. Erdut

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/16.,68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81-15- pročišćeni tekst i 94/17.) , članka...

UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT, PORLZ089

UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT, PORLZ089

Općina Erdut je tijekom 2023 godine potpisala ugovor o financiranju projekta UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT, PORLZ089 u vrijednosti od 40.000 EUR. Ukupna vrijednost projekta: 69.400 EUR. Predmet uređenja i sanacije su...

Skip to content