Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog Upravnog odjela općine Erdut

Na temelju članka 53a. stavaka 1. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 17. i  19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. 61/11, 112/9), načelnik općine Erdut raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog Upravnog odjela općine Erdut

 

Dokumenti za preuzimanje:

Skip to content