OPĆINA ERDUT

Općina Erdut planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti ZA PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U SVRHU POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE OPĆINE ERDUT.

Naručitelj, Općina Erdut planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti ZA PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U SVRHU POBOLJŠANJA ENERGETSKE  UČINKOVITOSTI  JAVNE  RASVJETE OPĆINE ERDUT. Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016...

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena na području Općine Erdut te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.05.0074. ,  KLASA: 910-04/18-07/03, UBROJ: 524-06-02-01/1-18-1 od 08.01.2018.g. – načelnik...