OPĆINA ERDUT

Sedmi sastanak partnerskog projekta SOLIDA

U Novom Mestu (Slovenija) od 02.10.2018. – 05.10.2018. godine održao se sedmi sastanak partnerskog projekta SOLIDA na kojem su sudjelovale predstavnice projektnog tima općine Erdut Jelena Eklemović i Jovana Ilišević. Cilj projekta je stvoriti...

Potpisan Ugovor za projekt „Zelene staze Dunava i Drave“

U petak, 20.07.2018. potpisan je Ugovor za projekt “Zelene staze Dunava i Drave” iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.-Promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Općina Erdut je vodeći partner, a parterni na projektu su...

ODRŽAN PARTNERSKI PROJEKT OPĆINE ERDUT U KNJAŽEVCU

U Knjaževcu u Republici Srbiji od 04.05.2018. do 06.05.2018. održana je konferencija partnerskog projekta “Suzbijanje euroskepticizma kroz očuvanje kulturne baštine” na kojem su predstavnici projektnog tima općine Erdut i Poduzetničko-razvojnog centra općine Erdut lokalne...

Uređena su odmorišta za cikloturiste u Erdutu i Aljmašu

PROJEKT „UREĐENJE I OPREMANJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA NA RUTI EUROVELO 6 I KAPILARNIM RUTAMA UZ DRŽAVNU CESTU D213 OSIJEK-ERDUT – BIKE BREAK POINT – FAZA II Kroz projekt “UREĐENJE I OPREMANJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA NA RUTI...

Skip to content