Javni poziv za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika

Na temelju članka 26. i članka 51. Zakona o vatrogastvu ( Narodne novine br.125/19 ). Članka 15. i članka 16.Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika ( Narodne novine br. 39/2021. ) te članka 34. Statuta Vatrogasne zajednice Općine Erdut a u skladu s Odlukom o raspisivanju javnog poziva za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Erdut 11.09.2023, godine raspisuje se

JAVNI POZIV za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvijete:

 • – Najmanje srednja stručna sprema
 • – Zvanje vatrogasnog časnika
 • Najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

Ostali uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • Da imaju prebivalište na području Općine Erdut
 • Da dolazi iz redova članica vatrogasne zajednice Općine Erdut

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • Uvjerenje o osposobljenosti ( zvanja u vatrogastvu )
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Potvrdu o obavljanju poslova vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u trajanju od najmanje tri godine.
 • Preslik Osobne iskaznice

Zapovjednik se imenuje na mandat od 5 godina.

Prijava na javni poziv s navedenom potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu sjedišta VZO Erdut, Kardinala Alojzija Stepinca 3, Dalj do 20.09.2023. Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana završetka Javnog poziva.

 

                                                                                                     Predsjednik

                                                                                                  Željko Penić

Preuzmite tekst natječaja (.pdf)

You may also like...

Skip to content