Inkluzivni znanstveni projekt Europskog socijalnog fonda Digital Marketing Capacity Building – Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work (DI-MARC)

Međunarodni konzorcij s Institutom ekonomskih znanosti iz Beograda kao voditeljem projekta započeo je 1. listopada 2023. s provedbom inkluzivnog znanstvenog projekta „Osnaživanje osoba s tjelesnim invaliditetom za rad na daljinu kroz unapređenje kompetencija digitalnog marketinga“ “ (eng. Digital Marketing Capacity BuildingEmpowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work kraće DI-MARC).

DI-MARC projekt odobren je u sklopu iznimno konkurentnog natječaja ESF-2022-SOC-INNOV Europskog socijalnog fonda plus (ESF), a recenzenti su ga ocijenili s 96/100 bodova, što je jedna od najviših ocjena koje su projekti iz područja društvenih znanosti iz Srbije dobilina programima koje financira Europska komisija. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca (1. listopada 2023. – 30. rujna 2025.).

DI-MARC projekt provodi Odjel za digitalnu ekonomiju Instituta ekonomskih znanosti u suradnji s devet institucija iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, u sklopu Komponente zapošljavanja i društvenih inovacija Europskog socijalnog fonda plus, kao glavnog programa EU u području rada, zapošljavanja i socijalne politike koji je otvoren i za zemlje kandidate za članstvo u EU.

Partneri koji sudjeluju u provedbi projekta:

  1. Institut ekonomskih znanosti, Beograd, Srbija – voditelj projekta
  2. Regionalna agencija za razvoj i europske integracije, Beograd, Srbija
  3. Udruženje osoba s invaliditetom Beograd, Srbija
  4. Jaglac – udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Orahovica, Hrvatska
  5. Centar za poduzetništvo, Osijek, Hrvatska
  6. Poduzetničko – razvojni centar općine Erdut, Hrvatska
  7. Općina Erdut, Hrvatska
  8. MAMM, Nikšić, Crna Gora
  9. Udruženje mladih sa invaliditetom Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
  10. Općina Kotor, Crna Gora.

DI-MARC projekt usmjeren je na implementaciju digitalnih tehnologija u funkciji unaprjeđenja inkluzije, odnosno na unaprjeđenje digitalnih marketinških kompetencija osoba s tjelesnim invaliditetom za rad na daljinu (remote work). Rad na daljinu stvara izniman potencijal za zapošljavanje osoba s tjelesnim invaliditetom, no ključni izazovi s kojima se suočavaju su djelomična ili potpuna isključenost s tržišta rada te nedostatak digitalnih kompetencija potrebnih za zapošljavanje, kako na tradicionalnom tržištu rada, tako i na digitalnim platformama za rad na daljinu (Upwork, Freelancer, Fiverr). S tim u vezi, cilj projekta DI-MARC je unaprijediti kompetencije osoba s invaliditetom, što se postiže (1) procjenom razine njihovih postojećih vještina i kompetencija te (2) kreiranjem i provedbom programa osposobljavanja usmjerenih na izgradnju te unapređenje kompetencija potrebnih za rad. Segment digitalnog marketinga odabran je kao primarni za istraživanje jer je potražnja za poslovima u ovom području značajno porasla na platformama za rad na daljinu, a mogućnosti zapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom najveće su u području digitalnog marketinga.

Aktivnosti

Skip to content