OPĆINA ERDUT

JAVNI POZIV MLADIM RODITELJIMA

POŠTOVANI MLADI RODITELJI! OPĆINA ERDUT JE, U OKVIRU MJERA PRONATALITETNE POLITIKE, U SVOM PRORAČUNU OSIGURALA DAR ZA SVAKO NOVOROĐENO DIJETE, S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT, U JEDNOKRATNOM IZNOSU OD 3.000,00 KN MLADI RODITELJI,...

NOVI TRANSAKCIJSKI RAČUN OPĆINE ERDUT

O B A V I J E S T NOVI TRANSAKCIJSKI RAČUN OPĆINE ERDUT OD 01.12.2021.GODINE: IBAN:  HR7224070001811000009 OTP BANKA d.d. Za uplatu komunalne i vodne naknade molimo građane i pravne subjekte da koriste...

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 14/01., 26/05. , 46/09. 55/13. 88/21.) načelnik općine Erdut raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina....

Skip to content