OPĆINA ERDUT

NOVI TRANSAKCIJSKI RAČUN OPĆINE ERDUT

O B A V I J E S T NOVI TRANSAKCIJSKI RAČUN OPĆINE ERDUT OD 01.05.2019.G.: IBAN: HR95 23600001811000009 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB Za uplatu komunalne i vodne naknade molimo građane i pravne subjekte...