Javni natječaj o prodaji nekretnine u k.o. Erdut

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/16.,68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81-15- pročišćeni tekst i 94/17.) , članka 30.  Statuta Općine Erdut  (Službeni glasnik Općine Erdut 91/21. 97/23.) i Odluke općinskog vijeća Općine Erdut od 13.12.2023. općina Erdut dana 19.12.2023. objavljuje 

Javni natječaj o prodaji nekretnine u k.o. Erdut

Preuzmite tekst natječaja (.pdf)

 

 

You may also like...

Skip to content