Crveni križ u Aljmašu

c.k. Osijek

ALJMAŠ  – Gradsko društvo Crvenog križa Osijek poziva mještane Aljmaša na sastanak koji će se, na inicijativu mještana,  održati u prostorijama Doma u Aljmašu 5. lipnja u 18 sati. “Na  sastanku bi Denis Ćosić, predstavnik Gradskog društva Crvenog  križa Osijek, kratko predstavio aktivnosti Crvenog križa, te bi se  razgovaralo o mogućnostima provođenja konkretnih aktivnosti  Crvenog križa na području Mjesnog odbora Aljmaš, odnosno o  prijedlogu aktivnosti: rad s mladima, tečajevi prve pomoći,  akcije dobrovoljnog davanja krvi, radionice o opasnostima od  mina, humanitarne aktivnosti i slično. Zbog bolje suradnje  svakako se računa na uključivanje zainteresiranih mještana Alj maša u organizaciju i provedbu aktivnosti kao mogućih vo lontera, dok bi Gradsko društvo Crvenog križa Osijek osiguralo,  sukladno mogućnostima, potrebnu edukaciju i uvjete za dje lovanje volontera”, kaže ravnatelj CK Osijek Marko Đukić.(D.P.)

You may also like...

Skip to content