ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

Načelnik općine Erdut dana 08.06.2019. godine donosi

O D L U K U O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

Članak 1.

Proglašava se Dan žalosti za period od 10.06. do 12.06. ove godine, ponedjeljak do srijeda,  u Općini Erdut povodom tragične smrti u prometnoj nesreći dvije 14-o godišnje  djevojčice učenice Osnovne škole Dalj, sa područja Općine Erdut.

Članak 2.

Dan žalosti obilježit će se  spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi općine Erdut, javnim poduzećima i ustanovama kojima je osnivač općina Erdut.

Članak 3.

Na Dan žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati glazba u ugostiteljskim objektima.

Obavezuju se elektronski mediji sa područja Općine Erdut da svoje sadržaje prilagode Danu žalosti.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

U Dalju, 08.06.2019.

Načelnik

Jugoslav Vesić

You may also like...

Skip to content