Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Erdut za razdoblje 2021. – 2025. godine

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (″Narodne novine“ broj 123/17),  članka 2. stavka 1. točke 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S (″Narodne novine“ broj 89/18) i članka 40.  Statuta Općine Erdut („ Službeni glasnik Općine Erdut broj 14/01., 26/05., 34/06., 46/09., 55/13. I 88/21. ) Općinski načelnik Općine Erdut donosi 

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Erdut za razdoblje 2021. – 2025. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Provedbenog programa Općine Erdut za razdoblje 2021.-2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program). 

Članak 2.

 Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva za daljnji razvoj Općine Erdut u skladu s definiranim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH 2020-2030. 

Članak 3.

 Provedbeni program razvoja bit će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Općine Erdut, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja. 

Članak 4.

Općinski načelnik imenovao je lokalnog koordinatora za strateško planiranje koji će sudjelovati u cijelom postupku izrade Provedbenog programa i to direktoricu PORC LRA Općine Erdut,  Bojanu Orsić. 

Članak 5.

 O ovoj Odluci informirat će se javnost sukladno odredbama zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, objavom na službenim stranicama Općine Erdut. 

Članak 6.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine Erdut”. 

Preuzimanje dokumenta

You may also like...

Skip to content