ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZRADU OTRESNICA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT

Na temelju članka 45. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 14/13), te članka 40. Statuta Općine Erdut (Službeni glasnik Općine Erdut 14/01, 26/05, 46/09 i 55/13), Općinski načelnik Općine Erdut dana 26.10.2015. godine, donosi slijedeću:

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZRADU OTRESNICA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Erdut donosi odluku o raspisivanju javnog natjeĉaja za izradu otresnica na području Općine Erdut.

Članak 2.

Javni natječaj se provodi kao dio nabave male (bagatelne) vrijednostima, te kao takav prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim radovima – izradu otresnica na području Općine Erdut.

Članak 3.

Vrijednost nabave za izradu projektne dokumentacije, uključujući nagrade i isplate sudionicima iznosi 315000,00 kuna bez PDV-a.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Erdut“.

KLASA: 363-01/15-02/3 UE.BROJ: 2158/03-15-01

Dokumenti za pruzimanje:

  ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZRADU OTRESNICA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT (661.2 KiB, 230 preuzimanja)

You may also like...

Skip to content