Ostvarivanja prava na pomoć u pomirenju troškova stanovanja

U SKLADU S NOVIM ZAKONOM O SOCIJALNOJ SKRBI („NARODNE NOVINE“, BR. 57/11) PRAVO NA OGRJEV IMAJU SAMO ONI KORISNICI KOJIMA JEDINICE LOKALNE SMOUPRAVE PRIZNAJU PRAVO NA POMOĆ ZA STANOVANJE.

POMOĆ ZA STANOVANJE MOGU OSTVARITI GRAĐANI KOJI IMAJU PRIHODE KOJI NE PRELAZE CENZUS PROPISAN ZAKONOM (500,00 KN) I KOJI KORISTE ZADOVOLJAVAJUĆI STAMBENI PROSTOR, TJ. 35 M2 ZA SAMCA (42 M2 ZA INVALIDE) + 10 M2 ZA SVAKU DALJNJU OSOBU + 10 M2 PO ODLUCI NAČELNIKA, A U SKLADU S OPĆINSKOM ODLUKOM O SOCIJALNOJ SKRBI

ZA OSTVARENJE PRAVA NA POMOĆ OPĆINE ERDUT U PODMIRENJU TROŠKOVA STANOVANJA POTREBNO JE PRIBAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

1. FOTOKOPIJU OSOBNE KARTE

2. UVJERENJE O PREBIVALIŠTU ILI UOBIČAJENOM BORAVIŠTU – IZVADITI U MUP-U OSIJEK

3. UVJERENJE O PRIHODIMA – IZ PORESKE UPRAVE – POSLJEDNJA 3 MJESECA

4. UVJERENJE O IMOVNOM STANJU – IZVOD IZ KATASTRA

5. IZJAVA O ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA I POTVRDA O ZADOVOLJAVAJUĆEM STAMBENOM PROSTORU – POPUNJAVA SE U OPĆINI ERDUT

6. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA – POPUNJAVA SE U OPĆINI ERDUT

NAVEDENA DOKUMENTA PREDAJU SE U OPĆINI ERDUT, U DALJU, BANA J. JELAČIĆA 4, SVAKI RADNI DAN OD 8,00 DO 14,00 U SOBU BR. 6 (DVORIŠNA ZGRADA)

You may also like...

Skip to content