PLAN ZIMSKOG ODRŽAVANJA CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA ZA SEZONU 2014/2015.

Sukladno članku 27. i 107. Zakon o javnim cestama (Narodne novine broj: 84/11, 22/13 i 54/13), članku 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 26/03, pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), a u vezi članka 76. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Erdut broj 44/08, 49/10, 50/11, 53/12), Jedinstveni upravni odjel Općine Erdut donosi:

PLAN ZIMSKOG ODRŽAVANJA CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA ZA SEZONU 2014/2015.

Preuzmite dokument u .pdf fomratu

You may also like...

Skip to content