Putevima EU

Preuzmite dokument koji prikazuje događanja koja su provedena u okviru ovog projekta (.pdf)

Projekt « PUTEVIMA EU » je financiran uz podršku Europske unije kroz program “Europa za građane”.

Primjenjivo na Cjelina 2.2 – Mjera umrežavanja gradova
Cjelina 2.3 – Mjera projekata organizacija civilnog društva
Cjelina 1 – Europsko sjećanje

OPĆI CILJ PROJEKTA: Doprinijeti jačanju osjećaja pripadnosti EU među sadašnjim i budućim građanima EU u Balkanskim zemljama, podizanjem razine informiranosti i znanja o EU i pravima europskih građana, te promicanjem  interkulturalnog dijaloga, međusobnog razumijevanja i volonterstva na razini Unije.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

  1. Povećati svijest i razumijevanje građana o europskim građanskim pravima i važnosti demokratskog sudjelovanja u procesu odlučivanja, te kreiranja Unije po mjeri njenih građana u zemljama koje su zastupljene projektom (Sloveniji-koja je već duže vrijeme članica EU, Hrvatskoj-koja je nedavno postala članica EU, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni Hercegovini-zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU).

2.Promovirati razvoj volonterstva na razini Unije

  1. Povećati razinu svijesti o trenutnoj migrantskoj krizi u Europi

CILJNE SKUPINE: PREDSTAVNICI LOKALNE VLASTI –  će ojačati svoje kapacitete za bolje razumijevanje EU integracija i procesa, suradnje i partnerstva; CIVILNO DRUŠTVO – kao jedan od glavnih nosilaca promicatelja uživanja građanskih prava i građanske participacije; MLADI (od 18 do 30 godina starosti) – koje lakše prihvaćaju procese promjena, poštujući jednakosti, toleranciju, spremni su na suradnju i aktivno sudjelovanje u procesima EU politika; PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA – svi partneri na projektu su zemlje bivše Jugoslavije, sa različitim shvaćanjima pojma multikulturalnosti i međusobne tolerancije, predstavnici ove ciljne skupine će biti aktivno uključeni u projekt, kao jedni od sudionika u procesu donošenja odluka u svojoj lokalnoj zajednici, boljeg razumijevanja EU procesa i kreiranja jedinstvenog Europskog identiteta. KRAJNJI KORISNICI: Stanovništvo općina i gradova koji sudjeluju u projektu i šira populacija zemalja partnera na projektu.

Ključna poruka projekta je da će se pet općina i gradova povezati i planirati dalje aktivnosti na tragu EU politika, što će pridonijeti i stvaranju osjećaja Unije po mjeri građana.

Trajanje projekta od 01/06/2016 do 30/06/2018

Trajanje aktivnosti od 01/07/2016 do 30/11/2017

Vrijednost projekta 107.500,00 EUR

VODEĆI PARTNER

  • Općina Erdut (Hrvatska)

PARTNERI NA PROJEKTU:

  • Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. (Hrvatska)
  • Opština Sremski Karlovci (Srbija)
  • Udruženje Dunav 1245 (Srbija)
  • Grad Doboj (Bosna i Hercegovina)
  • Opština Danilovgrad (Crna Gora)
  • Udruženje za razvoj volonterskog rada DRPDNM Novo mesto (Slovenija)

PROVEDENE AKTIVNOSTI:

Održana Početna konferencija u općini Erdut (Hrvatska) od 02/09/2016 do 04/09/2016 na kojoj je sudjelovalo ukupno 60 građana, uključujući 29 međunarodnih sudionika i 31 lokalnog sudionika.

Održana konferencija “Prava građana u EU” u opštini Sremski Karlovci (Srbija) od 09/12/2016 do 11/12/2016 na kojoj je sudjelovalo ukupno 77 građana, uključujući 28 međunarodnih sudionika i 49 lokalnih sudionika.

Održan seminar “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokracije-Civilni Dijalog” u gradu Doboju (Bosna i Hercegovina) od 03/03/2017 do 05/03/2017 na kojem je sudjelovalo 60 građana, 27 međunarodnih sudionika i 33 lokalna sudionika.

Održan seminar instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokracije-Europska građanska inicijativa-opština Danilovgrad (Crna Gora) od 26/05/2017 do 28/05/2017 na kojem je sudjelovalo 59 građana, uključujući 31 međunarodnog sudionika i 28 lokalnih sudionika.

Volonterski kamp u Novom mestu (Slovenija) od 19/07/2017 do 23/07/2017 na kojem je sudjelovalo 62 građana uključujući 31 međunarodnog sudionika i 31 lokalnog sudionika.

Završna konferencija i javna rasprava “Kakvu Europu građani žele” od 29/09/2017 do 01/10/2017 na kojoj je sudjelovalo 60 građana, uključujući 30 međunarodnih sudionika i 30 lokalnih sudionika.

Rezultati projekta:

378 sudionika direktnih krajnjih korisnika je steklo internacionalno iskustvo i ojačalo partnerstvo širom Europe,

30.000 lokalnih stanovnika, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva je  informirano o aktivnostima projekta,

62 volontera je steklo internacionalno iskustvo i aktivno je uključeno u rad svoje zajednice,

Održano je 6 događanja, 1 okrugli stol, 5 panel rasprava i 25 radionica u 5 zemalja partnera na projektu sa temama EU, umrežavanja, volonterstva, migrantske krize i alata za oblikovanje participativne demokracije,

Potpisan je sporazum o partnerstvu i stvoren portfelj zajedničkih projektnih ideja,

Potpisan Protokol o suradnji između dva partnera na projektu, predstavnika civilnog društva Udruženje Dunav 1245 (Srbija) i udruge za razvoj volonterskog rada DPRDNM Novo mesto (Slovenija)

Projekt je promoviran u medijima (radiju, TV, web stranici projekta http://putevimaeu.com.hr/ i web stranicama općina partnera na projektu, te facebook stranci projekta https://www.facebook.com/putevimaeu/  )

Izrađen je vizualni identitet projekta, 1000 kom letaka o projektu, 400 kom kemijskih olovki s logom projekta, 400 kom fascikala s logom projekta, 400 kom usb stickova s logom projekta, 400 kom informativnih brošura s tematikom: Prava građana u EU, Europska građanska inicijativa, dijalog s građanima, civilni dijalog, EU parlament, 400 kom brošura o događanjima u svakoj zemlji, 70 majica s logom projekta, formirana je web stranica I facebook stranica projekta

Krajnji rezultat projekta je umrežavanje i povezivanje sedam partnera iz pet zemalja, zbliženi EU građani različitih nacionalnosti, te stvorene pretpostavke za održiva partnerstva i rad na zajedničkim projektima, što je pridonijelo i stvaranju Unije po mjeri njenih građana.

Pogledajte video

You may also like...

Skip to content