„DA LI UMIJEMO DA SE RAZUMIJEMO“

Općina Erdut je u partnerstvu sa udrugom Centar za mlade Dalj počela provoditi projekt pod nazivom „Da li umijemo da se razumijemo?“
Projekt će trajati 9 mjeseci, a odobren je i sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u okviru Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za udruge i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Dana 19.11. 201. godine održana je predradionica na kojoj je mladim volonterima i članovima udruge Centar za mlade Dalj, koji je ujedno i partner na projektu, predstavljen projekt „Da li umijemo da se razumijemo?“.
Opći cilj projekta je osnaživanje udruga mladih i za mlade na području općine Erdut u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Milica Sevkić, voditeljica projekta

You may also like...

Skip to content