DAN OPĆINE ERDUT

Općina Erdut obilježila je Dan Općine 12.11. svečanom sjednicom u Domu kulture u Dalju. Napravljen je osvrt na ono što je urađeno u proteklih godinu dana.

Načelnik općine Erdut gosp. Jugoslav Vesić istakao je da je općina vrlo aktivna i da priprema brojne projekte. „Uz pomoć europskih fondova i ministarstava sami smo uspjeli financirati projekte u ovoj godini, od čega je više od tri milijuna kuna vlastitih sredstava. Imamo vrlo dobru suradnju sa Županijom, ali i sa ostalim resornim ministarstvima koji su sudjelovali na ovogodišnjim, ali i prijašnjim projektima“.

U planu je i realizacija velike investicije u Dalju sa inozemnim poslovnimpartnerima na biopostrojenju. Istakao je još jednom da je općina servis građana, građani mogu uvijek doći sa svojim problemima i idejama. Uvažavamo socijalnu i ekonomsku komponentu, pa tako općina nastoji pomoći nezaposlenima, bar sezonski. U poslednjih godinu dana omogućilo se zapošljavanje za dvjestotinjak ljudi kroz program javnih radova.

Gosp. Anđelka Tomašević, direktorica komunalnog poduzeća „Čvorkovac“ kaže da njeno poduzeće već petnaestu godinu za redom sjedinjava paletu komunalnih usluga. Počelo se i sa gospodarenjem otpada, a usmjeriće se i na gradnju reciklažnog dvorišta i nabavku nove opreme.

Gosp. Bojana Orsić, podsjetila je sve prisutne na ono što je obilježilo rad Poduzetničko-razvojnog centra u proteklih godinu dana. Od osnivanja centra do danas ostvareno je više od 15 miliona kuna kroz ulaganja u razne projekte. PORC je radio na provedbi projekta Poduzetničke zone Bijelo Brdo i realokacijom viška sredstava iz tog projekta pristupilo se obnovi stare škole u Dalju. Stara ljepotica dobila je novo lice i izgled. Ministarstvo regionalnog razvoja obezbjediti će sredstva za projektnu dokumentaciju za dva velika projekta koja će se aplicirati prema europskim fondovima.

To su: Multifinkcionalna dvorana za sport i turizam Dalya i Druga faza formiranja dunavske šetnice od Erduta do Aljmaša, ekološka-edukativna staza Porić.PORC je radio i na katalogu projektnih prijedloga. Trenutno su u provedbi projekti Turistika, S.net, Slovake.eu, u kojem učestvuje sedam zemalja.

Svim prisutnima se obratio i zamjenik župana gosp. Dragan Vulin koji je podsjetio još jednom na sve što je urađeno i na dobru suradju Županije i općine Erdut, kao i gosp. Dragan Crgonorac, saborski zastupnik i predsjednik ZVO koji se osvrnuo na Erdutski sporazum i rekao da je općina Erdut primjer suživota i tolerancije svih njenih građana.

Jelena Eklemović, osoba na stručnom osposobljavanju u PORC-u Erdut

 Galerija slika

[nggallery id=42]

You may also like...

Skip to content