JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROGRAMU RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE „NISTE SAMI“


Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2015. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnik općine Erdut objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba s prebivalištem na području općine Erdut u javnim radovima „NISTE SAMI“

Programom javnih radova zaposlit će se 10 osoba i to na slijedećim poslovima:

 • komunikacija sa starijim i nemoćnim osobama,
 • organizirani obilazak domova starih i nemoćnih osoba,
 • pomoć pri održavanju higijene prostora u kojem žive,
 • pomoć pri nabavljanju, pripremi i uzimanju hrane,
 • pomoć pri nabavci ogrijeva i loženju vatre,
 • pomoć pri izvršavanju redovnih obveza,
 • pomoć pri nabavci i uzimanju lijekova.
 • troškovi bruto plaće – 3.553,66 kuna mjesečno
- trajanje programa – do 6 mjeseci
 • mjesto rada: područje općine Erdut: Dalj, Aljmaš, Erdut i Bijelo Brdo.
 • troškovi prijevoza: ne

Prijaviti se mogu kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole:
  – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,
 2. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem
  – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca,
 3. Nezaposlene osobe starije od 50 godina
  – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca,
 4. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:
  – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci.

Pisanoj prijavi s osnovnim osobnim podacima, potrebno je priložiti:

 • preslik osobne iskaznice,
 • dokaz o trajanju nezaposlenosti
 • preslik radne knjižice (prve dvije stranice) odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje


Prijave se primaju od 26.01.2015.g. do 02.02.2015.g. u zgradi općine Erdut, Dalj, Bana J. Jelačića 4.
Sve informacije mogu se dobiti na telefon 031/590-111.
Dalj, 22.01.2015.g.
NAČELNIK
Jugoslav Vesić

You may also like...

Skip to content