OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE

Sagledavajući stanje i posljedice nastale djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta niske temperature praćene
hladnom frontom zraka i mraza, a u nekim dijelovima i snijegom što je izazvalo štete kod pravnih i fizičkih osoba
na dijelu područja Osječko-baranjske županije, župan Osječko-baranjske županije je donio 26.05.2020.g. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode -MRAZ , na dijelu područja Osječko-baranjske županije pa i za područje općine Erdut, za voćarske kulture.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje na području katastarskih općina Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut imaju
štetu na navedenim dobrima od proglašene prirodne nepogode, da izvrše prijavu štete

NAJKASNIJE DO 05.06.2020.g.(petak) do 12 sati

PRIJAVU ŠTETE MOŽE IZVRŠITI VLASNIK ILI KORISNIK OŠTEĆENOG DOBRA U KOLIKO JE UPISAN
U UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA ili član njegove obitelji, sa slijedećim dokumentima koji
se prilažu uz prijavu štete:

F I Z I Č K E O S O B E :

 • dokaz o vlasništvu ili zakupu(kopija vlasničkog ili posjedovnog lista-ne mora biti novi, može se i skinuti sa web aplikacije
  www.pravosudje.hr , ili Kopija Ugovora o zakupu) samo za k.č. na kojima je imovina pogođena proglašenom prirodnom
  nepogodom(osoba koja prijavljuje štetu treba znati Arkod ili br. k.č. na kojima je oštećeno dobro, površinu i broj ukupnih i oštećenih stabala ili trsova, kao i vlastitu procjenu postotka oštećenja dobra)
 • dokaz o namjeni zemljišta-kopija Zahtjeva za potporu za 2020., može i skinuta sa web aplikacije(u koliko je isti podnijet)
  ili drugi dokument iz koga je vidljiva namjena zemljišta na kome se nalazi oštećena imovina, npr. polica osiguranja ili slično.
 • izjavu dali je da imovina osigurana od rizika proglašene PN koja je pričinila štetu, te kopiju police osiguranja iz koje je to
  vidljivo – oštećena imovina koja je osigurana od rizika proglašene PN kod osiguravajućih društava NE prijavljuje se.
  (izjava se daje na samom prijavnom obrazcu PN prilikom prijave štete)
 • kopiju osobne iskaznice, vlasnika ili korisnika zemljišta
 • OIB, MIBPG, broj štednog, tekućeg ili žiro računa (kopija štedne knjižice ili kartice)

P R A V N E O S O B E :

 • kratak izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala, te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za
  pravne osobe
 • foto dokumentacija iz koje se može dobiti uvid u opseg pričinjene štete
 • dokumente kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja imovine pogođene elementarnom nepogodom
 • dokaz o namjeni zemljišta- kopija Zahtjeva za potporu za 2020, može i skinuta sa web aplikacije (u koliko je isti podnijet)
  ili drugi dokument iz koga je vidljiva namjena zemljišta na kome se nalazi oštećena imovina, npr. polica osiguranja ili slično
 • izjavu dali je da imovina osigurana od rizika proglašene PN koja je pričinila štetu, te kopiju police osiguranja iz koje je to
  vidljivo – oštećena imovina koja je osigurana od rizika proglašene PN kod osiguravajućih društava NE prijavljuje
  (izjava se daje na samom prijavnom obrazcu PN prilikom prijave štete)
 • OIB, MIBPG, broj žiro računa

Prijave se podnose na obrascu PN koga se može preuzeti, popuniti i predati u prostorijama Općine Erdut Dalj, B.J.Jelačića 4, u
službi za gospodarstvo, radnim danima od 7,30-14,30 sati,
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 031/590-111 u službi za gospodarstvo.

PN obrazac – pruzimanje

OPĆINSKO POVJERENSTVO
ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

You may also like...

Skip to content