ODRŽAN SASTANAK SA URUGOM SLIJEPIH I SLABOVIDNIH U DALJU U OKVIRU PROJEKTA VISITUS

Jučer 07.09.2017. u KZC Milutin Milanković održan je sastanak sa udrugom slijepih i slabovidnih u Dalju. Sastanku su prisustvovali i predstavnici udruge slijepih i slabovidnih Osječko-baranjske županije i članovi udruge koji su sa područja općine Erdut. Na sastanku je predstavljen projekt VISITUS-obogaćivanje turističke ponude za slijepe i slabovidne, a odobren je iz prekograničnog programa Hrvatska-Srbija, Interreg IPA CBC Croatia-Serbia, ukupna vrijednost projekta je 353.048,15 EUR. Vodeći partner je grad Sombor, a partneri na projektu su općina Erdut i Institut ekonomskih znanosti iz Beograda. Sastanak sa udrugama slijepih i slabovidnih je jedna od aktivnosti projekta, kako bi se ciljnoj skupini predstavio sam projekt, ali i kako bi se upoznalo sa njihovim potrebama i problemima s kojima se susreću, te doprinijelo njihovom rješavanju. Projekt je započeo 15/06/2017 i traje do 14/02/2019. Planirani su i sastanci sa udrugama slijepih i slabovidnih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji i Virovitičko-podravskoj županiji.

You may also like...

Skip to content