JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

KLASA: 550-01/20-01/38

URBROJ:2158/03-20-13

Dalj, 02.11.2020. godine

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.13.0209. od 05.10.2020. godine – načelnik Općine Erdut raspisuje:

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Otvoren je natječaj za zapošljavanje 30 žena prema projektu Općine Erdut  „ZAŽELI  i (P) Ostani zaposlena žena II – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut“ .

Natječaj vrijedi od 02.11.2020. do 12.11.2020. godine

Radno mjesto: RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Mjesto rada: OPĆINA ERDUT, naselja: Aljmaš, Dalj, Bijelo Brdo i Erdut 
Broj traženih radnica: 30

Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 
Naknada za prijevoz: Bez naknade 

 1. UVJETI

Ciljane skupine Poziva: 

 • Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici i to: 
 • žene od 50 godina naviše,
 •  žene s invaliditetom, 
 • žrtve trgovanja ljudima, 
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice, 
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i   udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., 
 • liječene ovisnice, 
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, 
 • pripadnice romske nacionalne manjine, 
 • beskućnice.  

 Razina obrazovanja: 

 • Osnovna škola – niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Završena srednja škola 3 godine
 • Završena srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije potrebno

 1. OPIS POSLOVA:

–  pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
–  pomoć osobama s invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima,
–  pomoć pri nabavljanju, pripremi i konzumiranju hrane,

–  organizacija pranja i glačanja rublja,
–  pomoć pri nabavci i pripremi ogrijeva i zagrijavanje domova,

–  pomoć pri nabavci i korištenju lijekova,
–  pomoć pri plaćanju računa,
–  pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pomoć pri odlasku u šetnju
–  ostale usluge za kojima se pojavi potreba.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu za posao
– vlastoručno potpisan životopis uz obaveznu naznaku kontakt broja telefona
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi

– preslik radne knjižice (prve dvije stranice), odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih (datum

izdavanja nakon dana objave javnog poziva za zapošljavanje)

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kao dokaz ( npr. za žene s invaliditetom; Rješenje o invaliditetu).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA ERDUT, DALJ 31226, Bana J. Jelačića 4, sa naznakom „Za oglas – RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA SA INVALIDITETOM– „ZAŽELI II“ – NE OTVARAJ“  u roku od 10 dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ-a i Općine Erdut www.opcina-erdut.hr.

Kontakt:

 • osobni dolazak na adresu: OPĆINA ERDUT, Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj
 • pismena zamolba na adresu: OPĆINA ERDUT, Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj

Sve informacije  mogu  se dobiti na telefon 031/590-111.

Preuzmite dokument natječaja

2. JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

KLASA: 550-01/20-01/38

URBROJ: 2158/03-20-14

Dalj, 02.11.2020. godine

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.13.0209. ,  od 05.10.2020. godine – načelnik Općine Erdut raspisuje:

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Otvoren je natječaj za zapošljavanje jedne osobe prema projektu Općine Erdut  „ZAŽELI  i (P) Ostani zaposlena žena II – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut“ .

Natječaj vrijedi od 02.11.2020. do 12.11.2020. godine

Radno mjesto: KONTROLOR NA PROJEKTU „ZAŽELI  i (P) Ostani zaposlena žena II – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut“ 

Mjesto rada: OPĆINA ERDUT
Broj traženih radnika/ca: 1

Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi 
Radno vrijeme: Nepuno radno vrijeme – pola radnog vremena (20 sati tjedno)

UVJETI

 • kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
 • razina obrazovanja: završena četverogodišnja srednja škola 
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola – B kategorija
 • radno iskustvo: najmanje godinu dana 
 1. OPIS POSLOVA:
 • praćenje i kontrola rada žena zaposlenih u okviru projekta „ZAŽELI  i (P) Ostani zaposlena žena II – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut“ 
 • koordinacija aktivnosti  u okviru projekta „ZAŽELI  i (P) Ostani zaposlena žena II – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut“ 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu za posao
– vlastoručno potpisan životopis uz obaveznu naznaku kontakt broja telefona
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi

preslik radne knjižice (prve dvije stranice), odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih (datum

izdavanja nakon dana objave javnog poziva za zapošljavanje)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA ERDUT, DALJ 31226, Bana J. Jelačića 4, sa naznakom „Za oglas – KONTROLOR NA PROJEKTU „ZAŽELI  i (P) Ostani zaposlena žena II – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut“  – NE OTVARAJ“  u roku od 10 dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ-a i Općine Erdut www.opcina-erdut.hr.

Kontakt:

 • osobni dolazak na adresu: OPĆINA ERDUT, Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj
 • pismena zamolba na adresu: OPĆINA ERDUT, Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj

Sve informacije  mogu  se dobiti na telefon 031/590-111.

Preuzmite dokument natječaja

You may also like...

Skip to content