OPĆINA ERDUT I ČVORKOVAC OBILJEŽILI SVJETSKI DAN PLANETA ZEMLJA

SVJETSKI DAN PLANETA ZEMLJA

SVJETSKI DAN PLANETA ZEMLJA

Svjetski dan planeta Zemlja tradicionalno su radnim akcijama obilježili mještani općine Erdut. Komunalno poduzeće Čvorkovac d.o.o., u suradnji s Općinom Erdut, dan Zemlje obilježava

na poseban način uključujući sve dobne skupine, posebice mlade generacije. Tako su učenici Osnovne škole Dalj i djeca iz vrtića Mali princ Dalj s posebnim žarom u dvorištu poduzeća Čvorkovac sadili cvijeće u kaljeve koji će ukrašavati cijelu općinu Erdut. Također, su sadili cvijeće na mostu u Dalju, a učenici 2. i 7. razreda su skupljali smeće na području parka.
– Svijest o očuvanju našeg planeta je zastupljena i kod malo starijih učenika, odnosno kod učenika Srednje škole Dalj. Naime, učenici su si dali mnogo truda da skupe smeće na području šetališta i kod igrališta u Dalju.
 SVJETSKI DAN PLANETA ZEMLJA

SVJETSKI DAN PLANETA ZEMLJA

Isto tako, načelnik Jugoslav Vesić pomogao je mladim snagama u sadnji, te i sam posadio crni bor kod daljskog vinskog podruma. Ne smijemo zaboraviti niti učenike Osnovne škole Bijelo Brdo koji su svojim trudom prekrasno sredili parkić ispred škole gdje se najbolje može vidjeti timski rad u najboljem svjetlu. Djeca iz vrtića Mali princ Bijelo brdo dali su si truda i napravili malo strašilo, žabice te posadili cvijeće u kaljeve, kaže Anđelka Tomašević, direktorica Čvorkovca.

“Na kraju napornog, ali produktivnog dana izračunali smo da smo skupili oko 60 vreća smeća te posadili oko 300 muškatli na području naše općine. Iz toga može se zakljjučiti da se trebamo ugledati na pozitivan duh naših mladih generacija i ubuduće se više uključivati u aktivnosti ne samo na dan Zemlje nego svakog dana”,
poručila je Anđelka Tomašević.

GRAĐANIMA BESPLATNO POPRAVLJALI BICIKLE

SVJETSKI DAN PLANETA ZEMLJA

SVJETSKI DAN PLANETA ZEMLJA

Kako bi potaknuli stanovnike da se umjesto automobila više služe bicklima djelatnici Čvorkovca  su organizirali akciju servisiranja bicikla i to potpuno besplatno kako mještani općine Erdut ne bi imali više izgovora da ne koriste zdraviju i bolju varijantu vožnje.

You may also like...

Skip to content